Ngay từ bản phác thảo thiết kế, The Legacy đã sớm được dự báo ...

​Read More